PLF Ģenerālsekretārs Junge: Kristus krusts sauc pēc atbalsta

23. Mai, 2014


     PBP Somijas baznīca rīko Globālo partneru konsultācijas par misiju un partnerību


     No šā gada 31. marta līdz 4. aprīlim notikušo Somijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (ELCF) konsultāciju tēma ar partneriem bija “Lai nāk Tava valstība”. Konsultācijas saveda kopā vairāk nekā 35 Somijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas partnerbaznīcas, ekumeniskās organizācijas un misijas biedrības, lai konsultētos par partnerību un misiju globalizētā kontekstā.


Pravietiskā baznīcas dimensija
     Sanāksme tika organizēta, lai stiprinātu sadarbību starp partnerbaznīcām un dotu tām izdevību apspriest izaicinājumus un iespējas, ar ko viņi saskaras misijā šodien, teica organizētāji.
    “Baznīcas publiskās dimensijas izpratne vedīs pie tās vietējās, nacionālās un globālās “pilsonības” izpratnes, tādējādi nodrošinot veidus, kā uzrunāt cilvēkus baznīcas solos,” teica Rev. Martins Junge, PLF ģenerālsekretārs, uzrunājot konferenci. “Kristus krusts ir šīs pravietiskās dimensijas atgādinājums,” Junge teica. “Vēl arvien ir plaši izplatīta kristīgās ticības pašizpratne kā tāda, kas attiecināma tikai uz privāto, iekšējo sfēru. Cik relevanta var būt šāda baznīca?” viņš jautāja. “Sevišķi Eiropas kontekstā vēl arvien var novērot vilcināšanos un grūtības izmantot misijas konceptu un reizēm pat iesaistīties misijā,” teica Junge.


Partnerība misijā
     Vairākas PLF dalībbaznīcas bija pārstāvētas konsultācijās. Baznīcu vadītāji līdzdalīja savas pārdomas par partnerību un misiju, raugoties no sava konteksta, un novērtēja iespēju sanākt kopā globālās konsultācijās.
      Rev. Berhanu Edosa Ofgā, Etiopijas Mekane Jēzus Evaņģēliski luteriskās baznīcas ģenerālsekretārs, uzsvēra baznīcu partnerības nepieciešamību, dodoties pie tiem, “kas vēl nav dzirdējuši evaņģēliju”. “Partnerība nozīmē palīdzēt cits citam, nest citam cita nastas un savienot rokas misijā,” viņš teica. Atsaucoties uz Mārtiņu Luteru, viņš uzsvēra vajadzību “iet ārā un stāstīt labās ziņa visiem”.
      “Kristietība ir par ticību un cerību, un mēs gaidām uz mūsu Kunga Jēzus Kristus otro atnākšanu un Debesu valstību. Es ceru, ka Dievs, kas nes savu valstību, ir jau ceļā, jau virzībā. Dieva valstība nāk un ir klātesoša.” Kā atšķirīgas kultūrvides pārstāvis Rev. Tadhiro Tadeijama, Japānas Evaņģēliski luteriskās baznīcas prezidents, aprakstīja līdzīgu pieeju liecināšanai minoritātes situācijā. “Baznīcai pieder iedrošinošs vārds, Dieva Vārds. 

       Misija vajadzīga tiem, kuri ir izsalkuši pēc cerības. Dieva Vārds var dot šo cerību. Mums ir jāsaka cilvēkiem, ka to mēs viņiem piedāvājam.” – “Japānā mazāk nekā 1% iedzīvotāju ir kristieši,” piebilda Tadeijama. “Dieva valstība tiks īstenota, ielūdzot vairāk cilvēku kristīgajā baznīcā.”
      “Mūsu pasaulē ir daudzas Bībeles interpretācijas,” teica bīskaps Dr. Munibs A. Junans no Jordānas un Svētās zemes Evaņģēliski luteriskās baznīcas. “Mums ir nabadzības izaicinājumi. Mums ir taisnīguma jautājumi. Manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast, ka mums ir viena misija, kas domāta pilnvarošanai, transformācijai un samierināšanai. Ja mēs spējam to pieņemt, mēs varam kaut ko mainīt,” teica Junans, PLF prezidents. Mums PLF partnerība var tikt definēta tikai kā vidutājība,” teica PLF ģenerālsekretārs Rev. Junge.         

     “Fragmentācijas un saziņas pārrāvuma laikā mūsu spēja strādāt un stāvēt kopā kā misijas partneriem kļūst par izteiksmīgu liecinieku Jēzus Kristus evaņģēlija spēkam mūsu sirdīs.”

http://www.lutheranworld.org/news/general-secretary-junge-cross-christ-calls-advocacy

Foto: The Lutheran World Federation/Marianne Ejdersten/WCC

No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe