Pasaules Luterāņu Federācija uzrunā ANO dzimumu taisnīguma Sieviešu statusa komisiju

22. Mai, 2014

     Sievietes baznīcā un sabiedrībā piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas platformā


Ženēva, 10.04.2014.
      “Darbam, kas veicina sieviešu un vīriešu līdzvērtīgu piedalīšanos iekļaujošā kopībā, jābūt dziļi iesakņotam sabiedrībā, kas novērtē katra cilvēka dāvanas,” teica Marija Kristīna Rendona, PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) programmas asistente. “WICAS Aizstāvības centieni uzturēt un aizsargāt sieviešu tiesības ir pamatoti šinī ticībā un gandrīz 20 gadus ir bijis iemesls mūsu dalībai Sieviešu statusa komisijas (CSW) ikgadējās tikšanās Ņujorkā.”
     CSW – daļa no Apvienoto Nāciju Ekonomiskās un sociālās padomes – ir pamata institūcija globālās politikas veidošanai, kas ekskluzīvi pievēršas dzimumu līdztiesībai un sieviešu izvirzīšanai. Katru gadu pārstāvji no dalībvalstīm sapulcējas ANO galvenajā mītnē Ņujorkā, lai novērtētu progresu, atpazītu izaicinājumus un formulētu politiku, kas veicinātu dzimumu līdztiesību un sieviešu pilnvarošanu.
    2014. gada martā Apvienoto Nāciju Ekonomiskās un sociālās padomes (CSW) 58. sesijas tēma bija “Izaicinājumi un sasniegumi, ieviešot Tūkstošgades attīstības mērķus (MDG) sievietēm un meitenēm”. Fumzile Mlambo-Ngcuka, ANO ģenerālsekretāra vietniece un ANO Sieviešu programmas izpilddirektore, pasvītroja baznīcu un tās dibinātu organizāciju būtisko lomu dzimumu nevienlīdzības izskaušanā. Mlambo nosauca vardarbību un diskrimināciju pret sievietēm par morālu jautājumu, kas prasa baznīcām ieņemt viņu pravietisko lomu un nolikt sievietes centrā. “Vīrieši dehumanizē sevi, padarīdami sievietes par upuriem; vīrieši, kas nerunā un turpina klusēdami sēdēt valdēs un citās lēmējinstitūcijās, kur nav sieviešu, piedalās izslēgšanas konspirācijā,” viņa teica.
     WICAS ielūdz Rev. Elitu Moijo no Zimbabves Evaņģēliski luteriskās baznīcas (ELCZ) piedalīties sesijā kā ELCZ Dzimumu taisnīguma projekta koordinatori.
     Paneļdiskusijā “Attīstības plāns pēc 2015. gada: ticībā pamatota dzimumu perspektīva”, ko organizēja Ekumeniskais sieviešu tīkls, viņa diskutēja, kā programma (ar PLF Misijas un attīstības departamenta atbalstu) ir veicinājusi dzimumu taisnīgumu un kādi izaicinājumi paliek sievietēm Zimbabves politiskajā un sociālajā arēnā. Rev. Moijo priekšlasījums atspoguļoja progresu viņas diecēzēs dzimumu apzināšanās mācībās mācītājiem, pieaugošo sieviešu dalību ordinētajā kalpošanā un vardarbības novēršanu pret sievietēm. Viņa pasvītroja PLF Dzimumu taisnīguma politiku kā instrumentu, kas ierāmē ELCZ centienus, lai nodrošinātu, ka tās draudzes un struktūras ir daudz iekļaujošākas.
Kristīne Mangale, Pasaules kopienas Luterāņu biroja Ņujorkā programmu koordinatore, ANO svarīgākajā plenārsēdē runāja Ekumenisko sieviešu un WICAS vārdā. Mangale pauda viņu atbalstu ANO sieviešu aicinājumam pēc 2015. gada darba kārtības viena pamatmērķa. Viņa arī sniedza ekumenisko partneru iniciatīvu piemērus, kas vēlreiz apliecina ticībā balstīto organizāciju dziļo iesaisti Tūkstošgades attīstības mērķu (MDG) sasniegšanā. Tie ietvēra PLF projektu Mauritānijā, lai cīnītos pret sieviešu ģenitāliju kropļošanu (FGM), kas parāda, kā reliģiskie priekšstati kavē kaitējošo praksi un veicina veselīgas iespējas sievietēm un meitenēm.
      Pēc divām nedēļām konsultāciju dalībvalstis publicēja vienošanos, kurā Komisija paziņoja, ka, lai gan notiek attīstība dažās jomās, progress sievietēm un meitenēm visos Tūkstošgades attīstības mērķos (MDG) ir lēns un nelīdzens. Fakts, ka nabadzības feminizācija turpinās un bada izskaušanas mērķi paliek nesasniegti, tika izvirzīts kā galvenā rūpe.
      Lai gan vienošanās sašķēla valstis par tādiem jautājumiem, kā, piemēram, seksuālā un reproduktīvā veselība, un tādēļ bija daudz to, kas atturējās šīs nevienprātības dēļ, šā gada sesija nodrošināja unikālu platformu politikas pārskatīšanai un pārdefinēšanai. Tas iekļāva dzimumu samaksas plaisu, kas turpinās, sieviešu neapmaksātā aprūpes darba disproporciju un mazo sieviešu skaitu lēmumu pieņemšanā.
      “Būt līdzdalīgām CSW, lai sasniegtu būtisku sieviešu dalību politikas veidošanas atslēgas punktos, ir daļa no mūsu programmatiskā fokusa,” apliecina Rev. Dr. Elēne Noienfelde, WICAS izpildsekretāre. “Šie centieni uztur dzimumu taisnīgumu holistiski, pievēršoties jautājumiem, kas ir ne tikai sieviešu aktualitātes; tiem jābūt galvenajiem baznīcām, valdībām un sabiedrībai, tā lai katra cilvēka cieņa ir to centrā.”

http://www.lutheranworld.org/news/lwf-addresses-gender-justice-commission-status-women
Foto: The Lutheran World Federation/Christine Mangale

No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe