Norisinājās starptautiskā darba grupa par Luterāņu kopienas pašizpratni

22. Mai, 2014

  Luterāņu kopienas pašizpratnes darba grupa noturēja savu pirmo tikšanos no 18. līdz 21. martam Ekumeniskajā institūtā Bosejā, netālu no Ženēvas, Šveicē.
     Grupa tika izveidota, sekojot PLF Padomes lēmumam 2013. gadā Ženēvā, lai padziļinātu dalībbaznīcu izpratni par to, ko nozīmē būt baznīcu kopienā. Kā norādīts ziņojumā darba grupai, 2013. gadā PLF Padome nolēma, ka ir nepieciešama mūsdienu diskusija par PLF kā kopienas izpausmi, lai atbildētu uz jaunām kontekstuālām realitātēm.
     Tāpēc šīs darba grupas dalībnieki bija sagatavojuši un prezentēja ieskatus, kas pievērsās dažādiem aspektiem, esot kopienā. Viņi kopā studēja Bībeles tekstus un PLF dokumentus un līdzdalīja piemērus no savas nacionālās pieredzes. Dalībnieki apsprieda tādus jautājumus, kā, piemēram, spriedzi starp baznīcu tiesībām pieņemt pašām savus lēmumus un viņu atskaiti kopienai, solidaritāti un struktūras veidu, kas piemērots dažādiem reģioniem un tradīcijām.


Kopiena vairāk nekā ideja
     Darba grupā ir septiņas personas no dažādiem reģioniem un atšķirīgu teoloğisko ekspertīzi: prof. Dr. Guijermo Hansens (Argentīna), Dr. Minna Hietameki (Somija), Rev. Dr. Alens Jorgensons (Kanāda), bīskaps em. Dr. Hance Mwakabana (Tanzānija), prof. Dr. Elizabete Parmentjēra (Francija) un prof. Dr. En Ju Tu (Malaizija). Sanāksmē piedalījās arī PLF pārstāvji Rev. Dr. Kaisamari Hintika, Rev. Dr. Simone Sinna, Rev. Dr. Patrīcija Kjati un Rev. Dr. Kenets Mtata. Darba grupas loceklis no Austrumeiropas nevarēja piedalīties.
     Pēc dalībnieku vārdiem, šī sākotnējā tikšanās pagāja ļoti konstruktīvā un pārdomātā darba atmosfērā. “Dažādu dalībnieku konteksts ir tik atšķirīgs, ka es sagaidīju nebeidzamas diskusijas bez iespējas vienoties,” pēc tam atzīmēja darba grupas locekle Elizabete Parmentjēra. “Bet patiesībā mēs nesacentāmies strīdos par vai pret sociāli-ētiskiem lēmumiem. No paša sākuma mēs fokusējāmies uz kopienas dāvanu, kurā mēs jau dalāmies.”
     Alens Jorgensons (mācītājs no Kanādas) pēc tam izteica cerību, ka “aiz dokumenta, ko mēs gatavojam, lasītāji uztvers to kopienu, ko mēs piedzīvojām, daloties ar cerības, bažu, apjukuma un Dieva žēlastības stāstiem. (..) Šajā sanāksmē kopiena tika pieredzēta vairāk kā notikums, nevis ideja; ne tik daudz vienādi domājošo tikšanās, cik dvēseliska cīkstēšanās kopā.” Šīs sanāksmes dokuments tiks iesniegts PLF padomei tās ikgadējā sanāksmē jūnijā.
     Darba grupa strādās kopā pusotru gadu, formulējot pētījumu dokumentu “Luterāņu kopienas pašizpratne”. 2015. gadā tiks publicēti izstrādātie dokumenti.


Foto: The Lutheran World Federation/C.Kästner

No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe