Sievietes mācītājas ordinācija Latvijā

29. Jan, 2014

Rīgas Evaņģēliskās draudzes informācija presei:

2014. gada 9. februārī plkst. 13.30 Metodistu baznīcā Rīgā, Akas ielā 13, notiks Rīgas Evaņģēliskās draudzes (LELBĀL) diakones Mag. Theol. Ievas Puriņas ordinācija mācītājas amatā.

Diakone Ieva Puriņa (dzim. Kļaviņa) praktisko pieredzi ieguva, kalpojot no 2005. līdz 2007. gadam Beļģijas Latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē (LELBĀL) un Rīgas Evaņģēliskajā draudzē kopš tās dibināšanas 2009. gadā, atvietojot draudzes mācītāju, un viņa arī turpmāk kalpos Rīgas Evaņģēliskajā draudzē. Puriņa aktīvi darbojas Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībā un 2013. gadā pārstāvēja to un LELBĀL Pasaules luterāņu federācijas organizētā konferencē par sieviešu ieguldījumu Reformācijas kustībā un dzimumu taisnīguma jautājumiem baznīcas struktūrās un plašākā sabiedrībā šodien.

Prāvests Klāvs Bērziņš,

Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītājs,

LELBĀL Vācijas apgabala prāvests