PLF sāk Klimata gavēņa dienu

14. Jan, 2014

PLF sāk Klimata gavēņa dienu


         1. janvārī iesākās ikmēneša akcija solidaritātei ar tiem, kuri ir pakļauti klimata pārmaiņām.
Pasaules luterāņu federācija no 1. janvāra kopā ar daudzām citām globālām organizācijām sāk ikmēneša gavēņa dienu par klimatu, mudinot uz lūgšanām un garīgām pārdomām, lai izteiktu solidaritāti tiem, kurus visvairāk apdraud klimata pārmaiņas.
         Aicinājums gavēt par klimata taisnīgumu piedāvā reliģiskām kopienām iespēju pievērsties jautājumiem par klimata pārmaiņām, gatavojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvara konvencijas klimata pārmaiņu sarunu partiju konferencei (COP 20) Limā, Peru, 2014. gada decembrī.
         “Mēs lūdzam mūsu dalībbaznīcas ņemt vērā šo uzaicinājumu un piedalīties Klimata gavēņa dienā, būt aktīviem aizstāvjiem klimata pārmaiņu un taisnīguma kontekstā,” teica Dr. Karloss Boks, PLF Misijas un attīstības departamenta direktors.
Boks teica, ka gavēnis ir veids, kā luterāņiem izteikt savu kopīgo ticību, garīgās un ētiskās vērtības, transformēt luterāņu kopienu un mudināt nacionālās valdības būt daudz ambiciozākām klimata pārmaiņu sarunās.
         “Ticīgiem cilvēkiem gavēnis nozīmē pārdomas par mūsu dzīvi, nožēlu un savas apņemšanās atjaunošanu pašiem dzīvot atbildīgi un ilgi,” teica PLF jaunatnes sekretāre Kerolaina Rihtere.
Rihtere piebilda, ka jau miljoni cilvēku ir zaudējuši savas mājas un iztikas līdzekļus dabas katastrofās un Klimata gavēņa diena ir solidaritātes apliecinājums un piemiņas brīdis tiem daudzajiem, kas zaudējuši dzīvību.
         “Ticīgie un dažādu dzīves ceļu cilvēki ir vienoti, lai veicinātu plašu atbalsta vilni, kas palēninātu klimata pārmaiņas,” viņa teica.
Starp dalībniekiem un iesaistītajām organizācijām ir vairākas jauniešu grupas, Pasaules baznīcu padome, the Climate Action Network (CAN), the Global Call for Climate Action, Avaaz, 350.org, Friends of the Earth, Move On, 18 Million Rising, Forecast the Facts and the Climate Justice Network.
         Gavēnis notiks katra mēneša pirmajā dienā līdz 2014. gada 1. decembrim, kad sāksies COP 20 sanāksme. PLF delegācija COP 19 Varšavā, Polijā, kur piedalījās septiņi jaunieši, ierosināja gavēni, ko atbalstīja daudzi dažādu reliģiju pārstāvji.
Klimata pārmaiņas ir PLF rūpju lokā. PLF 2012. – 2017. gada stratēģijā tās ir nosauktas par aizstāvības prioritāti, un atjaunojamie resursi bija 2010. gada PLF jauniešu pirmsasamblejas galvenās bažas.
         2010. gada PLF 11. asambleja Štutgartē, Vācijā pastiprināja PLF apņemšanos aizstāvēt klimata taisnīgumu un “rūpes par vidi, kas mums nepieder, lai nākamās paaudzes var baudīt radības augļus un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi”.
         Asambleja atzīmēja, ka “iespēju logs” samazināt siltumnīcas gāzes sarūk un ka tie, kuri būtu visvairāk vainojami klimata pārmaiņās, visticamāk, tās izjutīs vismazāk. Tika teikts, ka viegli ievainojamas kopienas ir smagi cietušas un ka šiem procesiem ir liela ietekme uz pārtikas drošību.
Ralstons Defenbohs, PLF asistējošais ģenerālsekretārs starptautiskajās attiecībās un cilvēktiesību jautājumos, teica, ka PLF iestājas par klimata taisnīgumu klimata adoptācijas projektos Pasaules kalpošanas departamenta programmās un mobilizējot jauniešus COP sanāksmēs.
Atklājot Klimata gavēņa dienu, PLF uzsvēra, ka gavēšana ir sena garīga prakse, kas sastopama daudzās reliģiskajās tradīcijās. Bībelē Dāvids gavēja, kad viņa un Batšebas bērns bija smagi slims; Jēzus gavēja 40 dienas un naktis, sākot savu kalpošanu.
         “Gavēnis vienlaikus ir intensīva ķermeniska, t. i., fiziska, un garīga pieredze,” komentēja Rev. Dr. Simone Sinna, PLF Publiskās teoloģijas un starpreliģiju attiecību studiju sekretāre.        
“Gavēņa dziļākā nozīme ir pievērst mūsu uzmanību Dievam, ļaut Dieva klātbūtnei pieskarties mūsu sirdij un prātam, lai atbrīvotos no ļaundarības un atgrieztos pie Dieva,” Sinna piebilda.
Viņa teica, ka Luters aicināja uz pilsonisku gavēni, “lai iemācītu cilvēkiem dzīvot mērenāk”, un uz garīgu gavēni pirms Lieldienām, Vasarsvētkiem un Ziemassvētkiem. Pēc Lutera vārdiem, gavēšana palīdz kristiešiem uzzināt, kādi viņi ir attiecībās ar Dievu un savu tuvāko.
         PLF piedāvā literatūru par gavēņa teoloģiju un pieredzi, un iesaisti, aizstāvot klimata taisnīgumu. Gavētājiem, kas atturas no ēdiena vienu dienu, tiek ieteikts dzert ūdeni. Citi var gavēt “oglekļa emisijas” jautājumā, neizmantojot automašīnu, nelietojot elektroierīces vai lietojot ekoloģiski draudzīgus produktus un pārtiku.


COP 19 dalībnieku pārdomas par Klimata gavēņa dienu


         Rakels Klebers, 24, PLF aizstāvības interns no Brazīlijas, atzīmēja: “Es saredzu COP 19 pieredzi kā iesaistīšanos augsta līmeņa aizstāvībā ar nacionālajām valdībām un politiskajiem līderiem, īstenojot gavēņa kampaņu un tādējādi iegūstot klimata taisnīguma apzināšanos.”
Martins Kops, 26, Francija, teica: “Šī konference man iemācīja, ka aizstāvība ir ne tikai jautājuma pārzināšana un tā publicitāte, bet arī runāšana īstajā laikā ar īsto cilvēku; panākt atšķirību ir labas stratēģijas jautājums.”
         Pranitai Bisvazi, 23, no Indijas, COP 19 gavēnis palīdzēja dot balsi mēmajiem klimata pārmaiņu upuriem. Iesaistoties klimata taisnīguma veicināšanā, cilvēki var panākt labu iznākumu. “Nu taču visi – glābjam Zemi!” viņa mudināja.
         Ivona Baraņeca, 29, PLF padomes locekle no Polijas, kas koordinēja ekumenisko sadarbību konferences laikā, komentēja, ka COP 19 piedāvāja Polijas baznīcām iespēju pārdomāt klimata taisnīgumu. “Es domāju, ka mums visiem būtu jāaptver, cik nozīmīga ir mūsu loma un atbildība par Dieva radību.”
         Polijas Ekumeniskās padomes direktors Rev. Ireneužs Lukass teica, ka COP 19 ir modinājusi apziņu par vides jautājumiem un steidzamo nepieciešamību iesaistīties kristiešiem, lai samazinātu aktivitātes, kas apdraud zemi.
         “Es ceru, ka COP 19 ir uzcēlusi kādus tiltus starp baznīcām un publisko sfēru un ka tas palīdzēs stiprināt dažādu partneru savstarpējo sadarbību, kas ir izšķiroša, ja mēs gribam, lai nākamās paaudzes mīt uz planētas, kas vēl arvien ir piemērota dzīvošanai,” teica Lukass.
Beigās Matilda Matsone, 21, no Zviedrijas teica: “Mums ir izdevies uzcelt kaut ko tādu, kas ir lielāks par mums, un, cerams, tas turpinās augt un augt un galu galā kaut kur aizvedīs.”

foto: Ieva Puriņa

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe