Kopējs LELB un LELBĀL dievkalpojums Dziesmu svētku laikā!

26. Jūn, 2013

Latvijas Dziesmu un deju svētku laikā paredzēts kopējs LELB un LELBĀL dievkalpojums Rīgas Domā trešdien, 2013. gada 3. jūlijā, plkst. 15.00.

Piedalīsies abi arhibīskapi un Latvijas un ārpus Latvijas kori. Dievkalpojumam sekos sadraudzības laiks, cerams, ar atspirdzinājumiem Doma dārzā. Kolekte domāta kopīgam LELB un LELBĀL misijas darbam.

Amata brāļi un māsas aicinātas aktīvi piedalīties, talārā vai kolāra kreklā. Ja albā, tad ar zaļu stolu.

Visi mūsu draudžu locekļi laipni ielūgti, lai vispirms teiktu Dievu ar dziesmām un lūgšanām, un lai pieslēdzoties Doma dārzā, atjaunotu senas draudzības saites un iedibinātu jaunas.

Lūdzu šo informāciju sniegt pēc iespējas tālāk.

Arhib. Elmārs Ernsts Rozītis

Informācija pārpublicēta no Laikraksta „Latvietis” Nr. 263,
2013. g. 26. jūnijā
http://www.laikraksts.com/

Redaktore Aļesja Lavrinoviča