Arhibīskaps Tūrs rosina diskutēt par sieviešu ordināciju

19. Feb, 2011

Arhibīskaps G.Tūrs 29.02.1968 vēstulē prāvestiem, informējot par 23.03.1968 Sinodi, norāda, iecirkņu Sinodēs būtu apspriežams jautājums par sieviešu ordināciju, pamatojot to ar mācītāju trūkumu un Zviedrijas, Somijas un daļas Vācijas baznīcu attiecīgu pieredzi.