Sievietes un pirmkristīgā Baznīca, prof. E. Grīšļa komentārs

21. Okt, 2010

Pretstatā, tiešām asā pretstatā, jūdu tradīcijai Jēzus sievietes uzskatīja par līdzvērtīgām vīriešiem. Vai Pāvils mēģināja labot Jēzus mācību? Vai bija reālpolitiķis, teorētiski to atzīstot, bet praksē ierādot otršķirīgu lomu? Vai pirmkristīgajā draudzē sievietes ieņēma visus Baznīcas amatus?