Kristus sekotāju vidū bija vienlīdzība

21. Apr, 2010

Profesors Tims Šrams lekcijā “Eksegēze par bibliskajiem tekstiem, kurus tradicionāli izmanto, lai apkarotu sieviešu ordināciju” pēc apustuļa Pāvila 1. vēstules korintiešiem 11:2-16 un 14: 26-40 eksegēzes secina: “Kristus sekotāju vidū bija vienlīdzība. Jēzus pievērsa uzmanību gan vīriešiem, gan sievietēm. Doma, ka sievietēm jābūt pakļautām vīriešiem, nebija Viņa mācības sastāvdaļa, jo tas būtu pretrunā ar Viņa mīlestības pavēli. Ar savu mācību un savu uzvedībU Jēzus nojauca barjeras, kas veidoja Viņa laikmeta sociālo un reliģisko dzīvi.”

Pēc Lieldienām Jēzus iedibinātais attiecību modelis tika pielietots draudzes kristību teoloģijā. Pēc šīs teoloģijas – kas ir kristīts Kristū, ir apģērbis Kristu. Caur kristībām mēs kļūstam Dieva meitas un dēli. Kristieši ir Dieva bērni un tādēļ “jauns radījums – viss vecais ir pagājis, viss tapis jauns” (2Kor. 5:17; Gal 6:15). Caur kristībām mēs visi esam Dieva bērni, bez jebkādas diskriminācijas. Kristībām ir aizraujošs, radošs un arī izlīdzinošs efekts. Tas, kas ir bijis kristīts, dzīvo šajā pasaulē, bet nav vairs no šīs pasaules. Kristības ūdens aizskalo prom visas atšķirības, socioloģiskās un antropoloģiskās, tās, kas attiecas uz heilsgeschichte, visas atšķirības, kas līdz šim bija tik dominējošas. Kristīgajā Baznīcā nav atšķirību starp jūdiem un grieķiem, starp vergiem un brīviem, starp vīriešiem un sievietēm – mēs visi esam viens Jēzū Kristū (Gal 3:28).

Tas ir tiešām pārsteidzoši, ka Pāvils varēja iemācīties šāda veida teoloģiju, ka viņš varēja pieņemt šādas idejas un tās dot tālāk. To darīja iespējamu Pāvila satikšanās ar Kristu. Neviens nebija Pāvilu audzinājis šāda veidā. Pāvils, pirms viņš kļuva kristietis, pēc viņa paša vārdiem, bija stingrs farizejs un tādēļ eksperts, dalot pasauli starp šķīsto un nešķīsto, starp jūdiem un nejūdiem, starp grēciniekiem un taisnīgajiem, starp vīriešiem un sievietēm. Pāvils kā kristietis labi tika galā ar savu jaunatrasto brīvību. Viņa misionāra prakse un draudzes, ko viņš dibināja, pieņēma priekšnoteikumu par vīriešu un sieviešu līdzīgo statusu. Kā neviens cits viņš uzņēma Jēzus vārdus un darbu un tos izplatīja pa visu pasauli.