Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
trešdiena, 19. februāris, 2020
Reformācijai 500 (1517-2017)
 
80610

Reformācijas pilsētas: Vartburgas pils - vieta, kur Luters iztulkoja Bībeli
30.08.2017


Vartburgas cietoksnis – vieta, kur Mārtiņš Luters iztulkoja Bībeli vācu valodā.

Vartburgas pils muzejā atrodas ļoti vērtīga Svēto Rakstu kolekcija, kā arī Lutera sarakstītās grāmatas un traktāti.

Vartburgas cietoksnī tapa arī Lutera Vartburgas postillas. Cietokšņa muzejā atrodas gan Vartburgas postillas, gan Lutera homīliju apkopojums „Baznīcas postillas”, gan daudz citu Lutera sarakstītu grāmatu.

Cietokšņa izstādes krājumos atrodama Mārtiņa Lutera grāmata „7 grēku izsūdzēšanas psalmi”, kuru Luters ir veltījis „katram dārgam Kristus loceklim”. Grēku nožēla, grēku piedošana bija centrālā tēma reformatora teoloģijā. Mārtiņš Luters šajā grāmatā palīdzēja ne tikai cilvēkiem apzināties savus grēkus, bet pāri visam uzsvēra Dieva žēlastību.

Vartburgas cietoksnī atrodas arī viduslaiku vācu izdevēja Gintera Zainera (Günther Zainer) 1477. gadā izdotā Vācu Bībele (attēls pa kreisi). Ievērības cienīgs ir fakts, ka muzejā ir izstādīta arī pati senākā drukātā Vācu Bībele, ko izdevis Strasbūras izdevējs Johanness Mentelins (Johannes Mentelin) 1466. gadā (t. i., tikai 10 gadus pēc pirmās Gūtenberga drukātās Bībeles iespiešanas latīņu valodā; attēlā pa labi ir Mentelina vācu Bībeles ievadlapa). 

Jāteic, ka pirms Lutera Bībeles tulkojuma vācu valodā tā laika vācu zemēs bija jau 18 dažādi Bībeles tulkojumi vācu valodā. Ar ko Lutera tulkojums ir īpašs? Mārtiņš Luters tulkoja Jauno Derību tieši no grieķu valodas un Veco Derību - tieši no ēbreju valodas, bet iepriekšējie tulkotāji par pamatu izmantoja latīņu tekstus un Vulgātu.

Nākamais muzeja eksponāts ir Roterdamas Erasma 1519. gadā izdotā revidētā bilingvālā Jaunā Derība grieķu un latīņu valodā.

Pirmais izdevums nāca klajā 1516. gadā. Bilingvālā teksta Jaunajā Derībā katra lappuse ir iedalīta divās daļās: kreisajā pusē lasāms Jaunās Derības grieķu teksts, bet labajā – latīņu.

Šo Jauno Derību Erasms sarakstīja, izmantojot 7. gadsimta Jaunās Derības manuskriptus, Vulgātas tekstu un dažus Baznīctēvu citātus. Attēlā pa kreisi - Erasma Jaunā derība.

Kā zināms, Roterdamas Erasms bija izcils Renesanses humānisma pārstāvis, lingvists un teologs. Erasms bija katoļu priesteris, neatkarīgais lektors, kas uzturējās Francijā, Holandē un Anglijā, pētīdams Jaunās Derības manuskriptus, strādādams pie savas Jaunās Derības izdošanas grieķu valodā, vēloties apkopot labāko un uzticamāko seno manuskriptu tekstu. Erasmu var droši pieskaitīt pie pirmajiem Jaunās Derības teksta kritiķiem, kas jau viduslaikos bija saskārušies ar daudzu Jaunās Derības manuskriptu skaitu, kas vietām pamatīgi atšķīrās savā starpā, un teologam bija jāpieņem lēmums par to, kura manuskripta tekstam vairāk uzticēties. Erasms bija pārliecināts par divām lietām: pirmkārt, par to, ka grieķu teksts ir pamatīgi sagrozīts (pārrakstītāju izdarīto apzināto un neapzināto kļūdu dēļ, pārrakstītāju slinkuma, miegainības vai paviršības dēļ), tādēļ Erasms cerēja atjaunot Jaunās Derības tekstu latīņu valodā, izmantojot latīņu valodas manuskriptus, salīdzinot savā starpā latīņu un grieķu tekstu. Otra lieta, par ko Erasms bija 'svēti' pārliecināts, ir, ka Svēto Rakstu tekstu ir iespējams uzlabot, atrodot gan pareizākos formulējumos daudzo manuskriptu starpā, gan arī citādi skaisti pielabojot. 

Uzzinājis par Lutera 95 tēzēm, Erasms veltīja aptuveni desmit gadu, diskutējot ar Luteru par cilvēka dabu, brīvo gribu un reliģijas tēmām. Mārtiņš Luters, strādājot pie Bībeles teksta tulkošanas vācu valodā, konsultēja Roterdamas Erasma 1516. gada izdevumu.

Interesanto grāmatu vidū, kas atrodas Vartburgas cietokšņa muzejā, ir 1521. gadā Lutera sarakstītais traktāts „Par kristīgā cilvēka brīvību” un vienu gadu iepriekš, 1520. gadā sarakstītais traktāts „Par baznīcas Bābeles gūstu”. 

Kolekcijā atrodas arī paša Mārtiņa Lutera piezīmes Vormsas apspriedes (reihstāga) laikā, kad viņam tika atļauts vienu dienu apdomāt savus uzskatus un atteikties no tiem, lai izbeigtu pāvesta vajāšanu. Lutera piezīmes (attēlā pa labi) sarakstītas no 1521. gada17. uz 18. aprīli.

Nākamajā dienā Luters aizstāvēja savus uzskatus un teica savu slaveno frāzi: „Te es stāvu un citādi nevaru. Dievs, palīdzi man! Āmen.” Vormsas reihstāgs beidzās ar spriedumu, kas pasludināja Luteru par herētiķi un ārpus likuma, aizliedzot Luteram publicēt viņa traktātus.

1522. gadā Luters pabeidza tulkot tā saucamo Septembra Jauno Derību. 3000 eksemplāru tika izpārdoti nekavējoties, un nākamais laidiens jau bija gatavs decembrī – tā sauktā Decembra Jaunā Derība. Abu šo Jauno Derību eksemplāri patlaban atrodas cietokšņa muzejā.

 1534.gadā Luters izdeva savu pirmo Bībeli (ar apokrifiem) vācu valodā (attēls zemāk).

 

 

 

Vartburgas cietokšņa telpās var noklausīties reformācijas priekšvēsturi, reģiona vēsturi, personību vēsturi, kā arī dažādus ar Lutera dzīvi saistītus notikumus. Var arī apskatīt Lutera darba istabu.

Viens no interaktīvajiem stāstiem, ko piedāvā muzejs, ir par Bavārijā dzīvojošās pirmās protestantu sievietes Argulas fon Grumbahas došanos uz Vitenbergu diskutēt ar Mārtiņu Luteru par sievietes lomu kristietībā un Dieva aicinājumu kalpošanā.

Argulu fon Grumbahu var uzskatīt par pirmo sievieti reformatori. Viņa izaicināja sava laika baznīcas un universitātes vadības uzskatus par to, kādai jābūt sievietes lomai, uzstājās publiski, rakstīja un sludināja, aicināja Bavārijas reģionu sekot reformācijas idejām.

Interaktīvais dialogs atspoguļo stāstu par to, ka reformācijas norises laikā Argula fon Grumbaha devās pie Lutera. Sieviete apgalvo, ka nekur nav rakstīts, ka starp viņu un Dievu būtu iecelta kāda īpaša autoritātes persona. Izjautājot Luteru par sievietes lomu, fon Grumbaha viļas lielā reformatora uzskatos, proti, Luters komentē, ka tad, kad notikumus vadīja Ādams, bija kārtība, bet tad, kad sāka vadīt sieviete, tie pārvērtās haosā. Tā kā sieviete tika čūskas pievilta, tad, vīrietim runājot, sievietei jāklusē. Neskatoties uz šādu apgalvojumu, Luters savās jaundibināmajās kustībās ļāva vadīt un sludināt sievietēm, kad vīriešu nebija klāt. Pārsteigta par tik nereformatoriskiem Lutera uzskatiem, Argula fon Grumbaha aizgāja uz savu istabu lūgt Dievu. Pēkšņi viņa dzirdēja balsi, kas viņai teica: 

Jūs, sievietes, nekādā ziņā neesat zemākas par vīriešiem. Tomēr paies daži gadsimti, līdz tas kļūs redzams visiem. Luters vismaz ir ceļā uz šo patiesību. Nepadodieties, turiet savu garu augstu.

 

Atgriezties pie galvenā raksta "Pa Lutera ceļu: LLSTA ceļojuma apraksts" 
      Atpakaļ