Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 17. novembris, 2019
Jaunumi / PLF ziņas
 
87448

Taizeme: pirmās luterāņu sievietes ordinētas par mācītajām
15.08.2018


“Ordinācija ir sievietes aicinājuma apliecinājums no Dieva”

Evaņģēliski luteriskā baznīca Taizemē (ELCT), kas ir piederīga Pasaules Luterāņu Federācijai, aicināja savas pirmās sievietes pievienoties ordinētajai Vārda un Sakramenta kalpošanai.

Jongkolnes Sampahanjanonas Simas un Sompornas Kulahotes ordinācija 27. aprīlī ir nozīmīgs solis četru gadu desmitu kalpošanai Evaņģēliski luteriskā baznīcā Taizemē, saka PLF Āzijas apgabala sekretārs māc. Dr. Filips Loks Oi Pengs. “Sievietes ir bijušas iesaistītas baznīcas kalpošanā jau daudzus gadus, viņas kalpoja kā evaņģēlistes un sludinātājas un praktiski veica visus mācītāja pienākumus, izņemot Svētā Vakarēdiena konsekrēšanu. Tādēļ baznīca ir atzinusi sieviešu ieguldījumu un apstiprinājusi viņu aicinājumu.”

Gan Jongkolne, gan arī Somporna konvertējās kristietībā. Savu sākotnējo teoloģisko izglītību viņas ieguva Luterāņu seminārā Taizemē. Pēc mācību pabeigšanas viņas tika norīkotas kalpošanai draudzēs dažādās valsts daļās. Mācītāja Somporna strādāja pie draudžu dibināšanas kopš 2000. gada, veidojot jaunas draudzes dažādās vietās.

 

Īstenot aicinājumu kalpot

 

 Abas sievietes tika ordinētas baznīcas 2018. gada vispārējās asamblejas noslēguma dievkalpojumā. Dievkalpojums notika Evaņģēliski luteriskās baznīcas Taizemē centrālajā mītnē.

Mācītāja Jongkolne paskaidroja savu motivāciju ordinēties ar to, ka viņa vienkārši vēlējusies kalpot savai draudzei pilnīgi – kā mācītāja. “Ar ordināciju man būs iespēja konsekrēt Sakramentu, ko nebija iespējams darīt pirms tam.”

“Es esmu pateicīga, ka baznīca ir pilnībā apstiprinājusi manu aicinājumu mācītājas kalpošanai un ka tagad es varu kalpot cilvēkiem ar vārdu un sakramentu,” mācītāja Somporna Kulahote.

Līdzīgi kā Jongkolne, arī Somporna līdzdalīja savas sajūtas: “Es esmu pateicīga, ka baznīca ir pilnībā apstiprinājusi manu aicinājumu mācītājas kalpošanai un ka tagad es varu kalpot cilvēkiem ar Vārdu un Sakramentu.”

Iedrošinājums citām sievietēm

Nesen ordinētās mācītājas ir gatavas izaicinājumiem, kuri saistīti ar jaunajiem amatiem. “Mūsu taju kultūrai, tāpat kā daudzām citām Āzijas kultūrām, ir dzimumu aizspriedumi pret sievietēm. Būs interesanti vērot, kā draudzes piederīgie reaģēs uz maniem jaunajiem pienākumiem. Viņi pazīst tikai mācītājus vīriešus,” teica Somporna. Viena no viņas pirmajām darbībām kā ordinētai mācītājai bija pasniegt Svēto Vakarēdienu savam bīskapam Amnuajam Jodvongam.

Mācītāja Jongkolne vēlas iedvesmot citas sievietes, kuras ir izjutušas aicinājumu kalpošanai. “Es iedrošinu viņas iegūt atbilstošu apmācību un droši tiekties uz ordināciju, jo tā ir apliecinājums Dieva aicinājumam.”

Tajā pašā dievkalpojumā baznīcas bīskapa amatā uz četriem gadiem tika iecelts Amnuajs Jodvongs, kā arī tika ordinēts trešais kandidāts Virotns Kaeosarts.

1994. gadā Evaņģēliski luteriskā baznīca Taizemē kļuva par PLF piederīgo baznīcu. Baznīcā ir 5000 draudzes locekļu, kas pulcējas 56 draudzēs un evaņģelizācijas centros.

 

Avots: Pasaules Luterāņu federācijas ziņas; Foto: LWF/P.Lok

Bangkoka, Taizeme/Ženēva

1)v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide()",v_timeout);return}o.top=(parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d)*v_d>v_paddingTop*v_d?parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d+px:v_paddingTop+px;if(v_oP&&o.visibility.toLowerCase()!="visible")o.visibility="visible";setTimeout("v_start()",v_slideSpeed)};function v_slide(){var o,o2,px;o=v_getOS("v_"+v_cur);o2=v_getOS("v_"+(v_curv_paddingTop*v_d){o.top=parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d+px;o2.top=parseInt(o2.top)-v_slideStep*v_d+px}else{o.top=-v_height*v_d+px;o2.top=v_paddingTop+px}setTimeout("v_slide()",v_slideSpeed)};if(v_nS4||v_iE||v_oP||document.getElementById&&!v_kN&&!v_oP4){ document.write("");v_temp="

"+(v_iE?"
":"");for(v_i=0;v_i"+(!v_nS4?"
":"")+(v_content[v_i][0]!=""?"":"")+v_content[v_i][1]+(v_content[v_i][0]!=""?"":"")+(!v_nS4?"
":"")+"
";v_temp+=(v_iE?"
":"")+"
";document.write(v_temp);setTimeout("v_start()",1000);if(v_nS4)onresize=function(){location.reload()}}

 .

REDAKCIJAS SLEJA

 

Mūsu 2018. gada aktualitātes!

Ordinācijas

Trīs latviešu sievietes tika ordinētas par mācītājām LELBĀL: Aiva Rozenberga-Dramonda (2018. gada 21. janvārī) - kalpošanai Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā, Dace Dišlere-Musta (2018. gada 10. jūnijā) - ordinēta par mācītāju Austrijā, LU Teoloģijas Fakultātes dekāne, profesore Dace Balode (2018. gada 29. jūnijā) - LELBĀL kalpošanai Latvijā.

Konferences

2018. gada februāra sākumā Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu pārstāves piedalījās vācu teoloģu konferencē Goslārā, Vācijā, savukārt, 2018. gada maijā vairākas teoloģes piedalījās Baltijas jūras teoloģu konferencē Lībekā, Vācijā.

Vairākas LLSTA biedres piedalījās starpkonfesionālā konferencē “Dzimums un dzimte: teoloģiskā perspektīva”, ko 27. aprīlī rīkoja LU Teoloģijas fakultāte un Labklājības ministrija.

2018. g. septembra beigās Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Sinodē īpašas viešņas statusā piedalījās bīskape em. Jāna Jēruma-Grīnberga, kas uzstājās ar svētrunu. 

2018. gada oktobra sākumā notika vācu teoloģu mācītāju viesošanās Latvijā. Vizītes ietvaros 02.10.18. LLSTA organizēja Rīgā teoloģisku konferenci “Sieviete baznīcā un sabiedrībā”.

Publikācijas

2018. gadā tika izdotas divas grāmatas par sieviešu tematiku:

1) “Sievietes reformācijas ceļā” (izdevējs Latvijas Universitāte);

2) "Četras sievietes Kristus ciltskokā" (izdevniecība “Klints”), tulk. no angļu val.

Pilna laika darbiniece – Līga Puriņa Purīte - LLSTA attīstības darba koordinatore. 

LLSTA vārdā novēlam Jums katrai un katram Dieva idejas, kas mainīs pasauli!


Arhīvs ...

  

Seko mums Facebook lapā