Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
trešdiena, 19. februāris, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

PLF prezidents apstiprina ticīgo vadītāju vēsturisko aicinājumu "uzņemt svešinieku"
02.05.2013


Iniciatīva atbalsta bēgļu aizsardzību un veicina starpreliģiju sadarbību

PLF prezidents bīskaps Dr. Munibs A. Junans ir izdevis vēsturiskā rīcības koda deklarāciju, kas uzrunā ticīgo vadītājus, uz ticību balstītas organizācijas un sabiedrības, lai uzlabotu centienus uzņemt un atbalstīt miljoniem bēgļu, valsts iekšienē pārvietotās personas un bezpavalstniecības cilvēkus un nostātos vienoti pret ksenofobiju. "Es pilnībā atbalstu "Uzņemt svešinieku: Apliecinājumi ticīgo vadītājiem"," teica Junans vairāk nekā 150 dalībniekiem, to starpā reliģiskiem vadītājiem, diplomātiem un pārstāvjiem no 25 ticībā balstītām nevalstiskām organizācijām (NVO), 12. jūnijā atverot "Apliecinājumu" dokumentu.

Šo pasākumu organizēja Apvienoto Nāciju Augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR) Ženēvā, Šveicē. Deklarācija ir kulminācija Augstā komisāra dialogam par ticību un aizsardzību, ko pagājušā gada decembrī sasauca UNHCR vadītājs Antonio Guterrešs un kuru apmeklēja lielāko ticības grupu pārstāvji un akadēmiķi. Tas noslēdzās ar rekomendāciju izveidot rīcības kodu ticīgo vadītājiem, ko sākotnēji ieteica PLF prezidents un atbalstīja visi dalībnieki. Tam sekoja "Apliecinājumu" melnraksta radīšana no februāra līdz aprīlim, ko veica ticībā balstīto organizāciju un akadēmisko institūciju koalīcija, kas iekļāva PLF, Jesuit Refugee Service, Islamic Relief Worldwide, Pasaules baznīcu padomi un Hebrew Immigrant Aid Society.

Deklarācijas teksts atsaucas uz viesmīlības principiem un vērtībām, kas ir dziļi iesakņojušās visās nozīmīgākajās reliģijās, ieskatot budismu, kristietību, hinduismu, islāmu un jūdaismu. Tiek sagaidīts, ka šo dokumentu izmantos visā pasaulē, lai veicinātu atbalstu bēgļiem un citiem viņu kopienās pārvietotiem cilvēkiem. Kopīgās vērtības koeksistencei un aizsardzībai, komentējot deklarāciju, teica Jordānas un Svētās zemes evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Junans, ir pamatprincipi, kas attiecināmi uz daudzām reliģiskajām tradīcijām. "Es ticu, ka šis ir svarīgi mūsu meklējumos pēc kopīgām vērtībām koeksistencei un aizsardzībai. Reliģijai būtu jābūt daļai no risinājuma," viņš piebilda. Bīskaps uzsvēra, ka reliģiskie iemesli uzņemt un palīdzēt svešiniekiem to vajadzībās "savā saknē nav par labdarību vai ziedojumu došanu. Tie ir par cieņu pret cilvēka godu. Mēs esam aicināti palīdzēt līdzcietības dēļ, jo mums ir kopīga cilvēcība. Mūsu viesmīlībai un mūsu līdzcietībai nevajadzētu citu motīvu."

Dr. Volker Türk, UNHCR Starptautiskās palīdzības nodaļas direktors, aprakstīja dialogu par ticību un aizsardzību kā "interesantu abpusēju atklājumu ceļojumu" arī priekš AN kā sekulāras organizācijas, kas ne vienmēr ir "atvērta saistīties ar reliģiskām kopienām, par spīti faktam, ka 1951. gada Bēgļu konvencijas un arī statūtu saknes nāk no reliģijas pamatvērtībām."

Džeimss D. Tompsons no "ACT for Peace" un viens no sesijas moderatoriem uzsvēra, ka "ticībai ir patiesībā ļoti liela loma cilvēku ikdienas dzīvē, ko ne vienmēr apzināti pazina sekulārie humanitārie darbinieki, tādējādi nonākot situācijā, nezinot par ticības uzskatiem vai vērtībām un atsevišķu jautājumu sensivitāti." Viņš teica – "ticības aklums" ir termins, ko lieto, un tas var nodarīt ievērojamu ļaunumu, polarizējot kopienas. Ir vajadzīga izglītotība par ticību un operacionāla vadība, piebilda Tompsons.

Pareizā rīcība būtu, saka Türk, likt "ticību un aizsardzību priekšplānā". Runājot par aizsardzības problēmām, viņš atzīmēja, ka no ticības kopienām un ticīgo līderiem nākošā pilsoniskās sabiedrības balss būs ļoti svarīga un ietekmīga.

Rabbi Nav Hafetz no Rabbiz for Human Rights, Izraēla, teica, ka apliecinājumu dokumenta svarīgums ir "tajā, ka pirmo reizi mēs noliekam malā mūsu ticību teoloģiskās atšķirības un koncentrējamies uz kopīgo, lai risinātu milzīgu un sāpīgu jautājumu, ar ko šobrīd saskaras visa cilvēce".

Junans atzina, ka AN Augstā komisāra iniciatīva savest kopā reliģiskos vadītājus, lai runātu par ticību un aizsardzību, "ir svarīga ne tikai bēgļu aizsardzībai, bet arī kā praktisks veids, kā veicināt starpreliģiju sadarbību un sapratni. Tās fokuss ir nevis iekšējs mūsos, bet gan ārējs – uz ievainojamu cilvēku viņa vajadzībās."
      Atpakaļ