Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
trešdiena, 19. februāris, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

Luterāņi un Romas katoļi kopā stāsta Reformācijas stāstu
08.05.2013


Dialoga komisijas publicēs „No konflikta līdz komūnijai”.
Ženēva, 08.05.2013.

Pirmo reizi luterāņi un Romas katoļi globālā līmenī ir strādājuši kopā, lai izstāstītu Reformācijas stāstu kā daļu no viņu apņemšanās padziļināt kristiešu vienotību.

Luterāņu – Romas katoļu vienotības komisija šajā mēnesī publicēs „No konflikta līdz komūnijai”. Komisijai ir PLF un Vatikāna Kristīgās vienotības veicināšanas pontifikālās padomes (PCPCU) mandāts veidot globālu ekumēnisku dialogu starp abām kristīgajām pasaules kopienām.

PLF ģenerālsekretāra vietniece ekumēnisko attiecību jautājumos Rev. Dr. Kaisamari Hintikka saka: publikācija „No konflikta līdz komūnijai: Luterāņu – Romas katoļu kopīgā Reformācijas atcere 2017. gadā” ir ieguldījums darbā par redzamu Baznīcas vienotību. To prezentēs PLF padomei tās sanāksmē jūnijā.

„Pēc gadsimtiem ilgas neuzticības un tiesāšanās starp luterāņiem un katoļiem, mēs šo [publikāciju] redzam kā lielisku iespēju kopīgi pārdomāt vēstures nastas un atvērt vairāk iespēju kopīgai liecināšanai, ne tikai kā individuāliem kristiešiem, bet arī kā kristīgajām baznīcām,” saka Hintikka.

Publikācijas konteksts ir Reformācijas 500 gadi un luterāņu-Romas katoļu dialoga 50 gadi 2017. gadā. Tas atspoguļo būtiskus ekumēniskus pavērsienus, īpaši Taisnošanas doktrīnas kopīgo deklarāciju (JDDJ).

Hintikka uzsver, ka kopīgi uzrakstīt „No konflikta līdz komūnijai” varēja, pateicoties luterāņu un katoļu savstarpējās sapratnes procesa padziļināšanai, kas novedusi pie JDDJ.

1993. gada 31. oktobrī Augsburgā, Vācijā, PLF un PCPCU pārstāvji kopīgi parakstīja JDDJ, oficiāli paziņojot, ka abpusējā 16. gadsimta Reformācijas laika nosodīšana neattiecas uz to šodienas mācību. Citi ekumēniskie partneri pievienojās vēsturiskajam vienošanās dokumentam; 2006. gadā Metodisti apstiprināja JDDJ un 2011. gadā – arī publikāciju „Taisnošanas doktrīnas bibliskie pamati”.
„Caur „No konflikta līdz komūnijai” katoļi un luterāņi atzīst, ka viņi ir atbildīgi par Baznīcas vienotības šķelšanu. Tanī pat laikā dokuments izmanto Reformācijas 500. gadu atceri kā iespēju jauniem centieniem gan dziedēt atmiņas, gan atjaunot kristīgo vienotību,” apgalvo Hintikka.

Viņa arī atzīmē, ka, lai gan tas būs izaicinošs uzdevums, viena no 500. jubilejas iespējām būs pasludināt izpratni par Reformācijas mantojuma piederību ne tikai reformētajām baznīcām.

„Reformācijas atklāsmes bija tik spēcīgas, ka tās ne tikai nozīmīgi mainīja teoloģisko un garīgo izpratni, bet arī izaicināja sabiedrības struktūras dominējošo uztveri un cilvēku pašu sevis izpratni”, saka Hintikka un piebilst, ka PLF Reformācijas svinībās aicinās uz diskusijām par luterāņu identitāti, garīgumu un teoloģiju.

„No konflikta līdz komūnijai” apspriež tematus par Reformācijas atceri ekumēniskā un globālā laikmetā, Mārtiņa Lutera teoloģijas pamata tēmas Luterāņu – Katoļu dialogu skatījumā un uzsvaru uz katoļu un luterāņu attiecību pieciem obligātajiem ekumēniskajiem nosacījumiem, kopā svinot 2017. gadu.

Publikācija piedāvā PLF dalībbaznīcām iespēju „mācīties ne tikai par viņu pašu vēsturiskajām un teoloģiskajām saknēm, bet arī par mūsu attiecībām ar Katoļu baznīcu – kāpēc no vienas puses tas ir bijis tāds izaicinājums un no otras – mums tik svarīgs, lai par to domātu,” noslēdz Hintikka.

Publikācijas „No konflikta līdz komūnijai” pilns teksts tiks atvērts kopīgā PLF un PCPCU preses konferencē 17. jūnijā, PLF padomes sanāksmes laikā Ženēvā.

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone
Koriģējis Atis Freibergs
      Atpakaļ