Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 27. februāris, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

Labs iemesls luterāņiem un katoļiem slavēt Dievu kopā
21.06.2013


Kopīgā darba grupa sāk sagatavošanas darbu 2017. gada liturģiskajam materiālam
Vircburga, Vācija, 21.06.2013.

Luterāņu un katoļu liturģijas speciālisti ir soli tuvāk tam, lai sagatavotu dievkalpojumu materiālus 2017. gada Reformāciju svinību kopīgiem ekumeniskiem pasākumiem.

Vircburgā, Vācijā no 28. līdz 31. maijam savu pirmo tikšanos noturēja liturģiskā darba grupa astoņu cilvēku sastāvā no PLF un Vatikāna pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes. Grupā ir pa četriem pārstāvjiem no katras organizācijas, Rev. Anne Burghardt un Monsinjors Dr. Matthias Türk, katrs no savas organizācijas, dala sekretāra pienākumu. Grupai ir uzdots radīt liturģiskos materiālus, kas palīdzētu abām kristīgajām tradīcijām kopā pieminēt 500. Reformācijas jubileju, kas sakrīt ar Luterāņu un katoļu dialoga 50. gadadienu.

Inaugurācijas sanāksme notika pirms Luterāņu un katoļu vienotības komitejas ziņojuma "No konflikta līdz komūnijai" prezentēšanas PLF padomes sanāksmē Ženēvā no 13. līdz 18. jūnijam. Publikācija atzīmē pirmo reizi, kad luterāņi un katoļi kopā stāsta Reformācijas vēsturi. PLF padome apstiprināja arī PLF Sevišķās komitejas ziņojumu "Luters 2017 – 500 Reformācijas gadi", kas piedāvā vērtības un principus, kā atzīmēt Reformācijas svinības, un piedāvā praktiskas detaļas procesos, kas jau notiek luteriskajā kopienā. PLF pamatā koncentrēs savas aktivitātes trijos gados no 2015. līdz 2017. gadam.

Vircburgā darba grupas locekļi vienojās par ekumenisko dievkalpojumu pamatstruktūru un identificēja dažus no pamata Bībeles lasījumiem. Dievkalpojuma materiāli tiek gatavoti, lai piedāvātu ieteikumus kopīgai atcerei globālā un vietējā līmenī, teica Burghardt, PLF ekumenisko attiecību pētniecības sekretāre. "PLF ir paziņojusi, ka Reformācijas 500 gadu jubilejas rīkotājiem ir jābūt ekumeniski atbildīgiem. Tā kā 2017. gads iezīmē ne tikai šo gadadienu, bet arī luterāņu un katoļu dialoga 50 gadus, tas ir labs iemesls noturēt kopīgus luterāņu un katoļu dievkalpojumus," viņa uzsvēra. "Šie dievkalpojumu materiāli, ko gatavojam luterāņiem un katoļiem kopīgai lietošanai 2017. gadā, izteiks prieku par iznākumu, kas iegūts pēc ekumenisko diskusiju dekādēm, meklējot kristiešu vienotību, kā arī atzīšanu, ka caur kristību gan luterāņi, gan katoļi ir saņēmuši Kristus aicinājumu un ir vienoti liecinieki pasaulē," Burghardt atzīmēja. "Grēku nožēlai vēl arvien būtu jābūt dievkalpojumā, lai izteiktu sāpi par sadalīto baznīcu un nožēlu, ka baznīcas ne vienmēr ir palikušas uzticīgas savam kristību aicinājumam," viņa piebilda. Darba grupas nākamā tikšanās notiks decembrī Tallinā, Igaunijā. Mērķis ir sagatavot dievkalpojumu materiālus līdz 2014. gada beigām.
      Atpakaļ