Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 22. 08, 2019
 
Kā vērtējat kristīgo konfesiju vadītāju izdoto paziņojumu par tikumības saglabāšanu sabiedrībā?
šāds paziņojums ir akūti nepieciešams, lai atgādinātu mūsu sabiedrībai par tikumības nepieciešamību, un lai pasargātu mūsu bērnus no izvirtīgas audzināšanas 57.89 57.89 %
šāds paziņojums nav nepieciešams, jo tikumība sākas ģimenē un baznīcai nav praktiskas ietekmes uz ģimenes lietām 5.26 5.26 %
paziņojums kārtējo reizi parāda to, ka baznīcai nav izpratnes dzimumu jautājumos, jo homoseksuālisms ir iedzimta parādība, kas ir pastāvējusi visos laikos 15.79 15.79 %
paziņojums ir laba iniciatīva pati par sevi 0.00 0.00 %
šāds paziņojums ir priekšvēlēšanu kampaņa, lai atkal iebīdītu kādu kristīgu partiju valdībā 5.26 5.26 %
paziņojums man nav aktuāls, jo dzīvoju ārzemēs 0.00 0.00 %
šāds paziņojums man nav nedz izprotams, nedz pieņemams 15.79 15.79 %
Kopā nobalsojuši: 19
 
Citi aptauju rezultāti
Ko Jūs gribētu redzēt šajā lapā? 23.11.2018
27.05.2017
Lielais gavēnis Baznīcas liturģiskajā gadā man nozīmē 04.03.2017
Kāpēc Latvijā vajadzētu ordinēt sievietes? 17.03.2016
Vai atbalstāt starpreliģiju lūgšanas pasākumu Vatikānā, kurā piedalās arī jūdu un musulmaņu reliģijas pārstāvji? 08.06.2014
Lieldienu nozīme, jūsuprāt? 16.04.2014
Kas īsti bija Reformācija? 31.10.2013
Kā vērtējat sieviešu aicinājumu kapelānu kalpošanai? 08.10.2012
08.10.2012
Kā vērtējat šo mājas lapu? 09.11.2010