Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 22. 08, 2019
 
Lielais gavēnis Baznīcas liturģiskajā gadā man nozīmē
Imitēt Kristu, kurš gavēja 40 dienas 14.29 14.29 %
Ietaupītos līdzekļus ziedot trūcīgajiem 14.29 14.29 %
Nomest lieko svaru tuvojoties vasarai 0.00 0.00 %
Pildīt Baznīcas baušļus 14.29 14.29 %
Neko nenozīmē 14.29 14.29 %
Man personīgi Dievs nav licis gavēt 42.86 42.86 %
Kopā nobalsojuši: 7
 
Citi aptauju rezultāti
Ko Jūs gribētu redzēt šajā lapā? 23.11.2018
27.05.2017
Kāpēc Latvijā vajadzētu ordinēt sievietes? 17.03.2016
Kā vērtējat kristīgo konfesiju vadītāju izdoto paziņojumu par tikumības saglabāšanu sabiedrībā? 19.07.2014
Vai atbalstāt starpreliģiju lūgšanas pasākumu Vatikānā, kurā piedalās arī jūdu un musulmaņu reliģijas pārstāvji? 08.06.2014
Lieldienu nozīme, jūsuprāt? 16.04.2014
Kas īsti bija Reformācija? 31.10.2013
Kā vērtējat sieviešu aicinājumu kapelānu kalpošanai? 08.10.2012
08.10.2012
Kā vērtējat šo mājas lapu? 09.11.2010