Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 22. 08, 2019
 
Kāpēc Latvijā vajadzētu ordinēt sievietes?
Kalpojot cilvēkiem, dzimumam nav nozīmes. 55.77 55.77 %
Pirmās misionāres, mājas draudžu vadītājas kristietībā ir bijušas sievietes. Mums ir jāatgriežas pie pašiem evaņģēlija pamatiem. 10.58 10.58 %
Dzimumu līdztiesībai ir jāatspoguļojas arī Baznīcas amatos. 7.69 7.69 %
Lai sievietes, kas jūt mācītājas aicinājumu, nebrauktu prom no Latvijas. 8.65 8.65 %
Draudzes locekļi var tikai iegūt no veselīgas mācītāja amata konkurences. Un sieviešu ordinēšana šo veselīgo konkurenci veicinās. 12.50 12.50 %
Man šis jautājums nav būtisks. 4.81 4.81 %
Kopā nobalsojuši: 104
 
Citi aptauju rezultāti
Ko Jūs gribētu redzēt šajā lapā? 23.11.2018
27.05.2017
Lielais gavēnis Baznīcas liturģiskajā gadā man nozīmē 04.03.2017
Kā vērtējat kristīgo konfesiju vadītāju izdoto paziņojumu par tikumības saglabāšanu sabiedrībā? 19.07.2014
Vai atbalstāt starpreliģiju lūgšanas pasākumu Vatikānā, kurā piedalās arī jūdu un musulmaņu reliģijas pārstāvji? 08.06.2014
Lieldienu nozīme, jūsuprāt? 16.04.2014
Kas īsti bija Reformācija? 31.10.2013
Kā vērtējat sieviešu aicinājumu kapelānu kalpošanai? 08.10.2012
08.10.2012
Kā vērtējat šo mājas lapu? 09.11.2010