Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 18. novembris, 2018
Jaunumi
 

2018

<--  1 2 3 4 ...  --> 

LLSTA sveic Latvijas 100.gadē! 18.11.2018

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība sirsnīgi sveic mūsu mājaslapas lasītājus un atbalstītājus Latvijas valsts simtgadē un Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā!

1918.gada 18.novembrī Rīgas pilsētas 2.teātrī (tagadējā Nacionālajā teātrī) tika proklamēta Latvijas Republika un apstiprināta jaunās valsts Pagaidu valdība. 

2018. gada 18. novembrī Latvijas Republika pastāv kā pilntiesīga spēlētāja starptautiskajā mērogā: valsts ar savu teritoriju, pārvaldi, valodu, kultūru un tradīcijām. 

Sievešu ordinācijas jautājuma dēļ, diemžēl, Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca nav spējusi apvienoties ar Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu Ārpus Latvijas un tapt par vienu Luterisko Baznīcu, lai arī Latvijas baznīca būtu vienota. Tomēr Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība vieno sievietes teoloģes, evaņģēlistes, mācītājas Latvijā un ārpus Latvijas.

Latvijas valsts simtgades logotips LV100 ietver sevī domu par bezgalību. Domājot par Latvijas simtgadi, katrs Latvijas iedzīvotājs, kas redz LV100 simbolu, tiek aicināts domāt par ilgu mūžu Latvijas valstij.

Mēs, kas ticam Dievam, zinām no Svētajiem Rakstiem, ka mūžība ir atrodama Dieva Dēlā (1. Jn 5:11). Viņš ir visa sākums un nobeigums. Viņa žēlastības dēļ mēs varam būt brīva tauta. Latvija pastāv Dieva brīnišķīgajā plānā, jo ar lūgšanu Dievam sākas mūsu valsts svarīgākā dziesma, mūsu himna - Dievs, svētī Latviju, mūs' dārgo tēviju!

 

LLSTA redakcija 

 

 Starp mums, sievietēm, runājot. Džemma sarunājas ar Rudīti Losāni. Podkāsts.
13.11.2018

ordinācijas aizliegums - "..tas nav saistīts ar bibliskām patiesībām, bet šo teoloģiju ir veidojuši pamatā vīrieši, kuriem ir bailes no sievietēm un kuriem ir sociāli un psiholoģiski aizspriedumi par sievietēm.."

Lasīt vairāk ...


Sieviešu ordinācijas jautājums Austrālijā nesasniedz 2/3 Ģenerālās sinodes atbalstu
02.11.2018

Neskatoties uz to, ka Austrālijas Luterāņu baznīcas sinodē reģistrēto balsstiesīgo (401) vairākums, t. i., 240 personas jeb 59,8%, nobalsoja par sieviešu ordināciju, nepieciešamās 2/3 balsu netika sasniegtas.

Lasīt vairāk ...


Quo vadis LELB? Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dalība Pasaules Luterāņu Federācijā un Starptautiskajā Luterāņu Padomē.
01.11.2018

Kopš 1963. gada LELB ir bijusi PLF locekle; tagad tā plāno kļūt par SLP dalībnieci. Kas šīm abām starptautiskajām organizācijām ir kopīgs un kas – atšķirīgs?

Lasīt vairāk ...


PLF Asamblejas galvenajam runātājam ārstam Mukvegem ir piešķirta Nobela miera prēmija
31.10.2018

Mūsu uzdevums – kā Mārtiņa Lutera mantiniekiem – ir izdzīt ar Dieva vārdu visus mačisma dēmonus, kas ir apsēduši pasauli, lai sievietes, kas ir vīriešu necilvēcības upuri, varētu piedzīvot savā dzīvē Dieva valstību, – Nobela miera prēmijas laureāts dr. Deniss Mukvege. Foto: PLF/Albins Hilerts

Lasīt vairāk ...


“Vienotība sakņojas Dieva misijā pasaulē”
30.10.2018

Septembrī Bāzelē, Šveicē norisinājās Eiropas Protestantu baznīcu kopienas (EPBK) Ģenerālā asambleja. Foto: Olivers Hohštrāsers/EPBK

Lasīt vairāk ...


Sirdsvēlme – apmācīt mūsu ļaudis
30.10.2018

Attēlā - Kristus Luterāņu baznīcas Indijā locekļi pielūdz Dievu bungu pavadījumā baznīcas ārpusē. Baznīca tika pieņemta sadraudzībā šā gada Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) padomes sapulcē. Foto: PLF/Filips Loks

Lasīt vairāk ...


Ir iznācis Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības kalendārs 2019. gadam
18.10.2018

LLSTA kalendārā ir attēlotas Latvijā kalpojošās sievietes - mācītājas, evaņģēlistes, kapelānes. Brīnišķīgās kalendāra fotogrāfijas Jūs varat aplūkot šajā rakstā.

Lasīt vairāk ...


Vācu sieviešu teoloģu vizīte Latvijā
18.10.2018

No 29. septembra līdz 3. oktobrim Latvijā viesojās Vācijas sieviešu teoloģu apvienības pārstāves, kuras bija ieradušās draudzības vizītē pie LLSTA biedrēm. 2. oktobrī notika arī kopīga konference.

Lasīt vairāk ...


MĒNEŠA PĒTNIEKS DACE BALODE – SAPŅI UN ZIŅKĀRE MŪS DZEN UZ PRIEKŠU (Intervija ar Andru Čudari)
17.10.2018

"Ir svarīgi ne tikai izdzīvot, bet patiešām dzīvot, priecāties, baudīt un sajust, ka esi dzīvs, ka dzīve ir dzīvošanas vērta. Viena no lietām, kas mani atdzīvina, ir riteņbraukšana, jāatzīstas, ka klusītēm klausos austiņās mūziku, tad slīdējiens uz velosipēda rada sajūtu, ka pasaule tajā brīdī ir kārtībā."

Lasīt vairāk ...


Hamburgas katoļu arhibīskaps apsveic sievieti bīskapi ar ievēlēšanu amatā
16.10.2018

Auch der Hamburger Erzbischof Stefan Heße gratulierte Kühnbaum-Schmidt und zeigte sich dankbar für vielfältige Zeichen ökumenischer Verbundenheit in Norddeutschland.

Lasīt vairāk ...


Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Sinodē sprediķo bīskape em. Jāna Jēruma-Grīnberga
16.10.2018

Sinodē īpašās viešņas statusā piedalījās bīskape em. Jāna Jēruma-Grīnberga, kas Sinodes atklāšanas dievkalpojumā Lībekas katedrālē sacīja svētrunu.

Lasīt vairāk ...


Par Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapi ievēlēta Kristīna Kīnbauma-Šmita
16.10.2018

Sieviete ievēlēta par Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapi

Lasīt vairāk ...


Dr. theol. Dace Balode iegūst LU balvu “Mēneša pētnieks”
14.10.2018

"Kad Agnese Pone 40. gadu beigās nokļuva Vācijā, Fuldas draudzes (Bavārijā) priekšnieks lūdza T. Grīnbergu atļaut viņai kalpot šajā draudzē. Atļauja tika dota. Par vikāri viņa kļuva 1952. gadā. Tās nebija pilntiesīgas mācītāja amata tiesības, taču draudžu locekļi nereti vienalga viņu sauca par mācītāju, jo vārds "vikārs" viņiem neko nenozīmēja."

Lasīt vairāk ...


Nigērijas Luterāņu Kristus baznīcas sievietes mācītājas notur pirmo kopīgo konferenci
12.10.2018

Sievietes mācītājas, teoloģes, bīskapes un Nigērijas Luterāņu Kristus baznīcas (turpmāk tekstā – NLKB) struktūrvienību vadītāji ir noturējuši savu pirmo kopīgu konferenci.Fotogrāfijā: Nigērijas Luterāņu Kristus baznīcas (NLKB) sievietes teoloģes un mācītājas ir noturējušas pirmo konferenci. Foto: NLKB

Lasīt vairāk ...


Sieviešu tiesību iekļaušana ANO darba kārtībā (Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas)
12.10.2018

Fotogrāfijā: Džiliana Aballe (Pasaules baznīcu padome), Kristīne Lēve (ANO Sieviešu Ženēvas koordinācijas birojs) un Kristīne Mangale (Luterāņu pasaules kopienas birojs) Ženēvā piedalās diskusijā par paredzēto sieviešu cilvēktiesību aizstāvēšanas apmācību organizācijām, kas balstītas ticībā (TBO). Foto: PLF/Džordžs Arende

Lasīt vairāk ...


Baznīcas esamība – jautājums par būtiskumu laicīgajā sabiedrībā
28.09.2018

Henrika Stubkjāra (56) saruna ar Pasaules Luterāņu informācijas centru par izaicinājumiem, ko baznīca sastop, atrodoties sekularizētajā sabiedrībā, un par jaunām platformām baznīcas diakonijas darbā. Fotogrāfijā: Henriks Stubkjārs ir Vilborgas diecēzes bīskaps Dānijā. PLF Padomē viņš pārstāv ziemeļu reģionu. Foto: LWF/Albin Hillert

Lasīt vairāk ...


Rīgā notiks teoloģiska konference par sievietēm
05.09.2018

2018. gada 2. oktobrī Rīgā notiks konference “Sieviete baznīcā un sabiedrībā”. Darba valoda - latviešu un angļu.

Lasīt vairāk ...


Pasaules Luterāņu Federācijas Padome, 2. daļa
28.08.2018

PLF ģenerālsekretāra Martina Junges ziņojums 2018. gada Padomes sanāksmē Ženēvā. Foto: LWF/Albin Hillert

Lasīt vairāk ...


Pasaules Luterāņu Federācijas Padome, 1. daļa
28.08.2018

No 27. jūnija līdz 2. jūlijam Ženēvā norisinājās Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) Padomes sanāksme. Fotogrāfijā: Šerila Fīlipa no Evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā vada liturģiju PLF Padomes atklāšanas dievkalpojumā. Foto: LWF/Albin Hillert

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 3 4 ...  --> 
Arhīvs
2018 (67)   
2017 (58)   
2016 (29)   
2015 (72)   
2014 (61)   
2013 (33)